Obieg dochodowy i transakcyjny pieniądza

0
2099

Rzeczywisty pieniądz może funkcjonować w obiegu dochodowym i transakcyjnym. Pieniądz w obiegu dochodowym tworzy dochody ostatecznych odbiorców PKB, tzn. konsumentów, inwestorów i podmiotów zagranicznych, wraz z ich wydatkami na konsumpcję i inwestycje. Realizacja owych wydatków oznacza, że sprzedany towar opuszcza np. rynek krajowy i przestaje być przedmiotem dalszych transakcji handlowych. Nie jest to oczywiście w każdym przypadku natychmiastowa fizyczna likwidacja przedmiotu transakcji, np. samochodu, domu, obrabiarki. Przedmioty te bowiem nie są nabywane w celu dalszej, możliwie szybkiej odsprzedaży, lecz w celu ich wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem, tj. na konsumpcję lub działalność gospodarczą. Oczywiście, następuje tu też względnie natychmiastowa fizyczna destrukcja towaru, na przykład w postaci konsumpcji nabytych artykułów spożywczych.
Pieniądz w obiegu transakcyjnym, dzięki kolejnym transakcjom kupna-sprzedaży, umożliwia przesuwanie towarów od producentów do ostatecznych odbiorców, poprzez poszczególne fazy produkcji i obrotu. Towar wówczas nie ginie z rynku, lecz często w produkcji przekształca się jego postać fizyczna, którą z kolei w handlu z reguły nie zmienia się. Pieniądz w tym obiegu ułatwia ruch towarów.
Obieg transakcyjny splata się z obiegiem dochodowym. Z obiegu transakcyjnego na rzecz dochodowego są przekazywane pieniądze m. in. w postaci: wypłat wynagrodzeń, dochodów osobistych właścicieli, płatności podatkowych i parapodatkowych, odsetek od pożyczek, różnego typu darowizn, wycofania pieniędzy z tytułu zmniejszenia skali działalności lub jej likwidacji. Natomiast z obiegu dochodowego na rzecz transakcyjnego są przekazywane pieniądze głównie z tytułu nabycia dóbr oraz usług konsumpcyjnych i inwestycyjnych, zakładania lub dokapitalizowania istniejących przedsiębiorstw.
Niedobór pieniądza w obrocie transakcyjnym powoduje zatory płatnicze na zasadzie „Mnie nie płacą, ja nie mogę płacić”. Wysoki stopień nieuiszczania płatności może rozregulować wymianę towarową. Z kolei nadmiar pieniądza transakcyjnego, jako oszczędność, przechodzi do obrotu dochodowego.

http://www.decapitated.pl/

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here