Samotna matka – prawa i przywileje matki samotnie wychowującej dziecko

0
2394
samotna matka

Samotna mama często musi borykać się ze zwykłymi kłopotami, połączonymi z wychowaniem i utrzymaniem dziecka, które ma natomiast ogromne wymaganiai. Na jaką usługa ze strony państwa może wynosić? Jakie przywileje ma jedna matka?

Matka samodzielnie wychowująca dziecko i pomoc społeczna

Wedle informacji CBOS z 2013 roku 2% osów w Polsce to kobiety samotnie wychowujące dziecko. Choć konsultację ze strony państwa, na którą potrafią liczyć, nie jest za wielka, otrzymywanie świadczeń na pewno pomaga w życiu potomstwa. Do praw samotnie wychowującej mamy należy uprawnienie do przyjęcia dodatku z urzędu samotnego wychowania dziecka. Można się o niego ubiegać, jeśli ojciec dziecka nie żyje, jest tajny lub wniosek o określenie świadczeń alimentacyjnych został oddalony. Do 31. października 2017 roku wysokość dodatku wynosi 193 zł (przecież nie bardzo niż 386,00 zł na jakiekolwiek dzieci), i jeżeli dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności – 273 zł. W sezonie od 1 listopada 2017 do 31 października 2018 dodatek będzie ogromniejszy – podstawowy wyniesie 200 zł, i w wypadku dziecka niepełnosprawnego – 280 zł. Co zrobić, aby uzyskać dodatek? Musisz zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, czyli MOPS-u i złożyć wymagane dokumenty potwierdzające, iż jesteś samotną matką: kopię aktu zgonu ojca, aktualny odpis zupełnego aktu narodzenia dziecka (skoro jego tata jest nie znany) lub odpisu wyroku sądowego oddalającego powództwo dotyczące określenia świadczenia alimentacyjnego od ojca. Analogiczne prawa mając wolni rodzice lub opiekunowie faktyczni lub prawni.

Becikowe dla jednej mamy

Rodzic żywo narodzonego dziecka, także mama samotna, może uzyskać jedną zapomogę zwaną becikowym, która zawiera 1000 zł na jakieś dziecko. Kryterium udzielenia wysokości jest taka sytuacja, kiedy dochód rodziny (w przeliczeniu na pewną osobę) nie przekroczy kwoty 1922 zł netto. Jest dodatkowo jeden warunek, który występuje, że świadczenie że nie może zostać przyznane tylko osobie, którapozostawać pod opieką medyczną nie później niż z 10. tygodnia ciąży do dnia porodu – potrzebne jest tu przedstawienie stosownego zaświadczenia, które musi wydać specjalista lub położna.

Świadczenia dla samej mamy: rozliczenie się razem z dzieckiem

samotna matkaSamotni rodzice mogą rozliczać się wraz z dzieckiem, co jest dla nich preferencyjnym wyjściem – samotna matka, rozliczając się z dzieckiem, w swoim zeznaniu rocznym deklaruje podatek w wysokości podwójnej kwoty, którą dodaje się od połowy rocznych dochodów obu osób, jakie się rozliczają. Oczywiście, dziecko nie musi pracować, aby być rozliczonym wraz z rodzicem. Dzięki temu potrącony podatek będzie mniejszy, a sama matka uzyska więcej pieniędzy. Warto wspomnieć, że rozliczyć się razem z dzieckiem może tylko osoba, która jest samotna w świetle prawa: rozwódka, wdowa, panna, osoba przechodząca w orzeczonej sądowo separacji, osoba, której mąż odbywa karę więzienia lub stał pozbawiony praw rodzicielskich.

Świadczenie dla samotnej mamy: refundacja kosztów opieki nad dzieckiem

Jeśli sama matka dziecka jest kobietą zapisaną w urząd pracy jako bezrobotna, która zawsze zostanie przyjęta na staż lub rozpocznie działalność zarobkową, weźmie udział w przygotowaniu zawodowym dużych lub szkolenie oraz weźmie spośród tego stopnia wynagrodzenie, które nie przekracza minimalnego wynagrodzenia za pracę, może dostać refundację kosztów opieki nad dzieckiem. Aby uzyskać takie świadczenie, bezrobotna musi mieć co najmniej jedno dziecko poniżej 18. roku bycia, a refundacja przypada na dziecko do lat 7. Sięga ona nie więcej niż połowa zasiłku dla bezrobotnych. Poniesione wydatki muszą stać udokumentowane, i świadczenie przypada na etap do 6 miesięcy.

Samotne mamy – alimenty z funduszu alimentacyjnego

Samotna mama z dzieckiem powinna otrzymywać alimenty od jego rodzica, jednak są sytuacje, kiedy rodzic dziecka odwołuje się od płacenia, a egzekucja alimentów okazała się nieskuteczna. W takich wypadkach samotnej matce przysługują świadczenia z funduśszu alimentacyjnego. Wysokość świadczenia powinna odpowiadać kwocie bieżąco ustalonych alimentów, wprawdzie nie może przekraczać 500 zł miesięcznie. Ponadto pieniądze są przyznawane matkom, które wykonują kryterium dochodowe – dochód rodziny w przeliczeniu na indywidualną kobietę nie może przejść kwoty 725 zł, w następującym przypadku samotnej matce alimenty nie przysługują. Jeśli jako samotna matka rozliczysz się z innym mężczyzną, niż ojciec Twojego dziecka i zawrzesz z nim związek małżeński lub jak zostaniesz zarejestrowana w organizacji, która udzieli Ci całodobowe utrzymanie – to również nie przysługują Ci pieniądze z funduszu alimentacyjnego.

Jak Polacy widzą idealny dla siebie model rodziny?

Wygląda na to, iż jesteśmy ludem tradycjonalistów. Ponad połowa ankietowanych Polaków (55%) za najbardziej odpowiedni dla siebie model rodziny uznaje małżeństwo z dziećmi. 29% chciałoby żyć w konkretnej grupie wielopokoleniowej. Małżeństwo bez dzieci to rodzaj odpowiadający jedynie 5%, tak jak życie w pojedynkę. Na samotne wychowywanie dziecka zdecydowałby się tylko 1% ankietowanych.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here